อาชญากรรม

กรมศุลกากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน” ครั้งที่ 3

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) กรมศุลกากรเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร เพื่อบูรณาการการสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ดำเนินการจัดทำปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยได้ร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งครั้งที่ 1 เป็นการประชุมระหว่างไทย-มาเลเซีย และครั้งที่ 2 ไทย-สปป. ลาว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ นายดารา เรี๊ยะสะไม รองผู้ว่าการกรุงปอยเปต หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา และคณะ พร้อมกับตัวแทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในประเด็นสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

สำหรับกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน” ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการประชุมหารือร่วมระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรเมียนมา ณ ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*