ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%94

วันที่ 22 ก.ค.65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บางโปรง ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโปรง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางโปรง เดินรณรงค์ พร้อมแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน อบต.บางโปรง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโปรง โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ ไม่ไปในสถานที่แออัด จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*