สังคมท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดมอบเงินเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโควิด 19 รอบที่ 7

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด 19 ระบาด จำนวน 408 ครัวเรือน แทน น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ
โดยมี นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ พร้อม นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เป็นตัวแทนผู้ร่วมมอบเงินเยียวยา
โดยก่อนพิธีมอบได้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดต่างเดินทางมาแจ้งรายชื่อลงทะเบียน ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมโต๊ะเก้าไว้ จากนั้นทางประธานได้ทำพิธีกล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้แจ้งรายชื่อก่อนทยอยมอบเงินเยี่ยวยาให้กับผู้ที่ได้รับกระทบพร้อมกับมอบถุงยังชีพที่ ทาง ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวจัดทำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วย

นายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวว่า เทศบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผบกระทบจากปัญหาโควิดมาอย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน 6 ครั้ง และครั้งนี้จัดว่าเป็นครั้งที่ 7 มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนและได้รับเงินช่วยเหลือแล้วจำนวน 1,891 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,673,000 บาท และวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือที่ลงทะเบียนตกค้างรอบที่ 7 รวมจำนวน 408 ราย รวมเป็นเงิน 1,224,000 บาท และจะยังคงเหลือผู้ที่ตกค้างบางส่วน โดยทางเทศบาลจะทยอยมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครบทุกครัวเรือนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*