สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการการศึกษา ชง นายก ”นันทิดา” หนุนการศึกษาพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%87-%e0%b8%99%e0%b8%b2

เมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม และ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการของ อบจ.ประกอบด้วย ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากากร เขต 1 และ 2 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมฯ และได้บรรจุโครงการต่าง ๆ นำไปเข้าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงศักยภาพสู่ความเป็นเลิศต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*