สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “บ้าน ปันสุข และรถเข็นนั่ง ปันสุข”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-41

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “บ้าน ปันสุข และรถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บ้าน ปันสุข” และโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยนายศุภมิตร ชิณศรี, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์, นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ จึงได้จัดทำโครงการ “บ้านปันสุข” และ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากไร้ และขาดแคลนกำลังทรัพย์และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว ให้สามารถได้ประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น จึงจัดโครงการรถเข็นนั่งปันสุขขึ้น เพื่อมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คัน และได้จัดโครงการบ้านปันสุข โดยได้ช่วยซ่อมแชมบ้านให้ประชาชน ใน 6 อำเภอ จำนวน 6 หลัง ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ใช้งบประมาณจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมสตรีสมุทรปราการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนโครงการฯ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*