ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-7

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายอำนวย เมืองเกลี้ยง ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้มาร่วมพบปะพูดคุยเพื่อชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สำหรับผู้เรียน โดยในรุ่นนี้ มีผู้มาสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน มีการสอนรอบเช้า และรอบค่ำ สำหรับผู้ที่มาสมัครเรียนส่วนใหญ่เพื่อต้องการมาเพิ่มทักษะของตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวว่า ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนี้ แบ่งการเรียนการสอนเป็นรอบเช้า รอบค่ำ และรอบเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยวิชาที่เปิดสอน อาทิ งานซ่อมรถจักรยานยนต์, งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์, งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป, งานมาลัยมงคล/งานศิลปะการต่อผ้า, งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจ, งานตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม, งานเสื้อ/กระโปรงเบื้องต้น, การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม, งานอาหาร/ขนมไทย, งานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, งานนวดกัวซา, การออกแบบทรงคิ้วและการสักคิ้ว, งานลีลาศ และงานเพ้นท์เล็บต่อเล็บอะคริลิค ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ต้องการเรียนวิชาชีพด้านนี้ มาสมัครเข้าเรียน เพื่อที่จบไปจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นของตนเอง โดยเริ่มเรียนวันแรกในวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการยังได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-395-3935 ต่อ 330 ทางเพจเฟสบุ๊ค “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ” หรือที่เว็บไซด์ www.spkpoly.ac.th

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*