สังคมท้องถิ่น

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565

%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-5

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 194 รางวัล

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค.65 ที่ห้องประชุม เดอะมูพ หลังเทศบาลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ (ธ.ก.ส.) สาขาบางบ่อ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 194 รางวัล โดยมี นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายโยทิน ปัทมสุวรรณ ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาบางบ่อ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปิยะ สุนทรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ นายศตวรรษ อัครพิศาลสกุล ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ นายศตวรรษ ดีช่วย ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาบางพลี นายมนตรี โตจำสี ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาพระสมุทรเจดีย์ นายวิชชยุตม์ ตั้งญาณพัฒน์ ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาบางเสาธง ตลอดจน พนักงาน (ธ.ก.ส.) และตัวแทนลูกค้า ที่เป็นสมาชิก (ธ.ก.ส.) ทั้ง 5 สาขา เข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

สำหรับ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมระยะเวลา 27 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมการออมเงินอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ปี 2565 สำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำหน่ายคู่ปองที่มาร่วมรายการทั้งสิ้นจำนวน 2,738,387 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) และมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 4,473,350 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท) ส่วนกติกาในการร่วมลุ้นรางวัล ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เล่มสีแดง นอกจากจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิได้ลุ้นโชค เงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ โดยกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝาก 30 มิถุนายน ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ส.ค. ของทุกปี ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝาก 31 ธันวาคม ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ก.พ. ของทุกปี นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไข เพื่อไปลุ้นรางวัลระดับประเทศ ได้อีกด้วย โดยคงเหลือยอดเงินในบัญชีเงินฝาก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ ฝากต่อเนื่อง 10 เดือน จะได้สิทธิชิงรางวัล 2 สิทธิ ระยะเวลานับตั้งแต่ 1 ม.ค. –30 พ.ย. ของทุกปี และจับรางวัลในเดือน ธ.ค. ของทุกปี นอกจากจะได้รับดอกเบี้ย ได้ลุ้นโชค และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับ( ธ.ก.ส.)ได้อีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานของธนาคารไม่มีสิทธิในการจับรางวัล ในครั้งนี้

ซึ่งการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ จำนวน 194 รางวัล แบ่งเป็น //รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 20 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 595,000 บาท // รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 8 รางวัล มูลค่า 1,190,000 บาท // รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 31 รางวัล มูลค่า 922,250 บาท // รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัง 2 สลึง จำนวน 94 รางวัล มูลค่า 1,424,100 บาท รางวัลที่ 5 ข้าวหอมมะลิ A-Rice หนัก 150 กิโลกรัม จำนวน 60 รางวัล มูลค่า 342,000 สำหรับ สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 20 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 595,000 บาท ในครั้งนี้ ได้แก่ น.ส. ปัทมา ยิ้มศรวล สมาชิก (ธ.ก.ส.) สาขาบางพลี ส่วนการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ในครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี สำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*