กีฬา

อบต.บางปลา จัดบอลโต๊ะเล็ก เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด 2565

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87

นายชนินทร์ รื่นเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ส่งเสริมกีฬาในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดปัญหาเด็กติดเกมส์

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2565 ที่สนามฟุตซอล ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยมี นายอำนาจ ขึ้นกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บางปลา กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ ให้เด็กและเยาวชนในตำบลบางปลา ไดแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา มีมิตร สร้างความสามัคคี ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโบชน์ด้วยการเล่นกีฬา ช่วยป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในเด็กและเยาวชน และสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาเด็กติดเกมส์

นายชนินทร์ รื่นเริง นายก อบต.บางปลา กล่าวถึง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบางปลา การจัดการแข่งขัน ”ฟุตซอลต้านยาเสพติด” ประจำปื 2565 เป็นสิ่งที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางปลา ได้ห่างไกลจากยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้าน กีฬาฟุตซอล มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และขอขอบคุณ ปลัด อบต.บางปลา สมาชิก อบต.บางปลา ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำหรับการแข่งขัน ฟุตซอลต้านยาเสพติดครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบางปลา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 17 ทีมจาก 6 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.สุเหร่าบางกะสี, ร.ร.คลองบางกะสี,ร.ร.สุเหร่าบางปลา, ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ, ร.ร.คลองบางกะอี่, ร.ร.วัดราษฎร์นิยมธรรม แบ่งออกเป็น รุ่นอายุเกิน 8 ปีจำนวน 6 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 6 ทีม และรุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 5 ทีม เริ่มทำการแข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 -7 และ ชิงชนะเลิศ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*