ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-7

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ (สำเนา คำแหง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม จุดเครื่องทองน้อย หน้าหีบศพ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป นำโดย พระราชพัฒนาสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร พร้อมด้วย พระครูพุทธิสารโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พระครูสิริธรรมธาดา รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระครูสุวรรณสิทธิธาดา เจ้าคณะตำบลบางปู เจ้าอาวาสวัดน้อยสุวรรณาราม พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา พระมหาประเสริฐ มหานาโค เจ้าคณะตำบลปากน้ำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง วัดกลางวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ และพระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ป.ธ.7 สวดพระพุทธมนต์

โดยมี นายมนัส คำแหง ญาติพี่น้อง ครอบครัวคำแหง ครอบครัวรองอ่ำ พร้อมด้วย สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สท.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นางกันตยา เจ๊เข็ม ตั้งเด่นไชย ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ นายวิชิด วาดโคกสูง ตัวแทนจำหน่าย น้ำส้ม ตราสายน้ำผึ้งศิริชิน orange และคณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา ร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระ และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จากวัดต่างๆ รับทักษิณานุปทาน จำนวน 75 รูป พระสงฆ์วัดพุทธภาพวนาราม สวดมาติกา-บังสุกุล จากนั้น นายมนัส คำแหง จุดเครื่องทองน้อยหน้าธรรมมาสน์ และ สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ จุดเครื่องทองน้อย หน้าภาพพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ พระมหาสมิทธิ์ โชติโก ป.ธ.7 เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง ทักษิณานุปทานกถา บริเวณหน้า เมรุลอยชั่วคราว ทรงจัตุรมุข 9 ยอด โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ มาตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*