ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-8

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร วัดพุทธภาวนาราม นำโดย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ณ เมรุลอยชั่วคราว ทรงจัตุรมุข 9 ยอด วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานพิจารณาผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย นายสมสมัย ใบทอง ไวยาวัจกร นายไพบูลย์ กลิ่นเทพเกสร สท.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่ชูชาติ ดุลยปภัสศร คณะกรรมการวัดพุทธภาวนาราม และนายเฉลิม ชูบุญ มัคคนายกวัดพุทธภาวนาราม ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 1 นายมนัส คุณนิสา ครอบครัวคำแหง ครอบครัวรองอ่ำ ครอบครัวลิ้มประยูร ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 2 นายศรีสวัสดิ์ บ่อเงิน (เฮียตี๋ ซอย 3) ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นพ.รศ.บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ คุณวิชิต วาดโคกสูง นางเนตรทิพย์ เจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 3 คุณวนิดา คุณกาลวิไล คุณปัญญา คุณมะลิวัลย์ ตั้งเด่นไชย และคุณวิบูลย์ มังกรพาณิชย์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 4

โดยมี ส.ส.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คุณภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ดร.สุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา คุณพรเทพ มาอุ่น และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา คุณแม่สุเขมา คุณพ่อเกษม คุณสุดารัตน์ นุชประมูล และครอบครัวนุชประมูล ผู้สร้างวัดพุทธภาวนาราม และคุณอธิวุฒิ โชติมหาสมุทร ตัวแทนจากจังหวัดกำแพงเพชร ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 5 นางรัตนา รัตนอภิรมย์กิจ เจ้าของโรงไม้ คุณผกาวรรณ ถนอมจิตร คุณรุ่งนภา สมบูรณ์ คุณวิบูรณ์ เปรมมานุพันธ์ คุณบารมี ธูปโชติ ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 6 นายศักดา เรืองแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู สท.เปรม บุญทิน สท.นิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายพุทธชาติ เชื้อไทย และนายณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ทอดผ้าไตรบังสุกุล ชุดที่ 7 โดยมี พระเถรานุเถระ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 36 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล ประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ มาตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

สำหรับ พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกำเนิด เกิดวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ขึ้น 11ค่ำ ปีกุน เป็นบุตรของนายเดิม-นางหลิว คำแหง และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระเทพวงศาจารย์ วัดยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประสิทธิวชิรสาร วัดยาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดกมล วัดยาง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จน พ.ศ.2536 พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ ท่านได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ตลอดระยะเวลา 29 ปี ท่านได้พัฒนางาน พัฒนาวัดพุทธภาวนาราม อย่างก้าวกระโดด โดยท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อัธยาศัย ดี เป็นที่เคารพรักและศรัทธาแก่พระสงฆ์ และญาติโยม โดยยึดหลักบวร บ้าน วัด โรงเรียน เมื่อเข้าสู่วัยชราท่านอาพาธด้วยโรคประจำตัว จึงเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จนกระทั้งวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.15 น.ท่านได้มรณะภาพอย่างสงบ สิริอายุรวม 75 ปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*