สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อกรองแผนพัฒนาจังหวัด ปี 66- 70

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8

อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อกรองแผนพัฒนาจังหวัด ปี 66- 70 ชงสู่สภา อบจ.พิจารณา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 แทน น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ติดภาระกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาเข้าที่ประชุมได้

การประชุมมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อม นายนิมิต เม่นมิ่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง นายจักรกฤษ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลตำบางเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้อำนวยการและตัวแทนจากสำนักงานสถานการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากากร เขต 1 และ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ หรือ (กศน. ) และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม

ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ได้จัดส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมฯ และจะบรรจุลงในแผนโครงการต่าง ๆ ก่อนนำไปเข้าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*