สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมมอบรถเข็นผู้ป่วยในกิจกรรมจิตอาสา แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนฯ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมมอบรถเข็นผู้ป่วยในกิจกรรมจิตอาสา แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนฯ ในพื้นที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนตามหลักเกณฑ์ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพ และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ โรงเรียนวัดสุขกร ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยรถเข็นผู้ป่วย ซึ่ง กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ให้การสนับสนุน รถเข็นผู้ป่วยจำนวน 5 คัน ด้วยกัน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งแบ่งเป็น 5 มิติ TPMAP ได้แก่ สุขภาพ, การศึกษา, รายได้, การเข้าถึงบริการภาครัฐ และ ความเป็นอยู่ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านประชาชนบริเวณ โรงเรียนวัดบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ให้การสนับสนุนรถเข็นผู้ป่วย ให้กับประชาชนอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*