ท้องถิ่น

นายก อบต.บางโปรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงกำลังใจ ให้กับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง นำโดยนายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.บางโปรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงกำลังใจ ให้กับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 20 ราย

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการให้ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา หรือนำไปประสานต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*