สังคมท้องถิ่น

ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ มอบข้าวสารให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองแสนสุข

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b9%89-5

ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ มอบข้าวสารให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองแสนสุข เพื่อนำไปจัดทำเป็นอาหารกลางวัน จำนวน 150 ถุง

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 เวลา 12.00 น. ที่โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซินแส ธีรพัตฌ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ มอบข้าวสารให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) เพื่อนำไปจัดทำเป็นอาหารกลางวัน จำนวน 150 ถุง หลังจากงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ โดยมี นายกุลธวัช หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) และคณะครู นักเรียนโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับ ข้าวสารที่นำมามอบให้กับนักเรียน ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันบริจาคเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยมีจุดประสงค์ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุข และอนุสงเคราะห์ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*