สังคมท้องถิ่น

Imperial PARK สานฝัน ปั้นศูนย์กลางอีสปอร์ตสมุทรปราการ

im-park-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b5

อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตสมุทรปราการ (SPK). มูลนิธิพลังสังคม สคล.สมุทรปราการ NODE เยาวชนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม E Sports Conners เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เปิดทุกมุมมองในวงการกีฬาอีสปอร์ตก่อนเปิดตัว ”อิมพีเรียล อีสปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ 2022” เพื่อยกระดับวงการกีฬาอีสปอร์ต ให้สามารถขยายผลไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับประเทศ นักกีฬาอาชีพ และสร้างอาชีพของเยาวชนในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต รวมถึงการสร้างความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ครู ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชน

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ คุณธิติ ภัทรสิทธิกฤษ จาก สคล. และที่สำคัญขาดไม่ได้เลย คือ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศุนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่เปิดพื้นที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็ก และเยาวชน สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ เริ่มจากจุดเล็กๆ จากกลุ่มคนที่ชอบเกม และมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ได้ในที่สุด โดยสิ่งที่ต้องทำมากกว่ากีฬาทุกประเภทจะมีรายะละเอียดที่มากกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ ต้องลงรายละเอียดมากกว่า 80 สมาคมกีฬาระดับประเทศ ไม่นับรวมระดับจังหวัด โดยเฉพาะการดูแลเรื่องสุขภาพ การลดสิ่งของมึนเมาทั้งหลาย ด้วยแนวทางทำงานแทบจะเป็นบรรพชิต ซึ่งที่ผ่านมาเราทำทุกอย่าง แลกทุกอย่างให้ได้มาซึ่งกีฬาที่เราชอบ เรามีประชากรแกมเมอร์ในประเทศไทยกว่า 20 ล้านคน เราอยากมีอิสระ มีแนวทางสู่นักกีฬามืออาชีพ มีรายได้สูงๆ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง กล่าวว่า ศูนย์การค้าฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน โดยผลักดันอีสปอร์ตในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอีสปอร์ตพร้อมเปิดพื้นที่การแข่งขันให้เยาวชนแข่งขัน 64 ทีม อิมพีเรียล อีสปอร์ต แชมเปี้ยนชิฟ 2022 และกิจกรรม E Sport Conner ที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลายของวงการอีสปอร์ต

นอกจากนี้ อิมพีเรียล ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ อื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดี จำนวนมาก เช่น สวนน้ำ โรเลอร์เบรด ทรัสกอล์ฟ ปิงปอง ไอซสเก็ตน้ำแข็ง เป็นต้น Season 1 และจะมีการดำเนินงานใน Season ต่อไปเพื่อเด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬา และมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่รายการต่างๆ ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมแล้ว ในโอกาสนี้ อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จึงขอเรียนเชิญ เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน อิมพีเรียล อีสปอร์ต แชมเปี้ยนชิฟ 2022 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาเด็กติดเกมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต ให้รู้จักเกม รู้จักชีวิต และแง่มุมต่างๆ ของอีสปอร์ต สร้างแรงบันดาลใจเป็นนักกีฬา หรือ มีอาชีพในวงการอุตสาหกรรมอีสปอร์ต หรืออย่างน้อยได้มาเรียนรู้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และเกมออนไลน์ โดยกระบวนการสำคัญสำคัญ คือ การออกกระบวนการพัฒนาโมเดลคลินิค E Sport ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายในวงการ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างวินัยและความรับผิดชอบร่วมถึงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง หรือโค้ชในการดูแลนักกีฬา โดยทางศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มีเป้าหมายสนับสนุนเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาต่างๆ อยู่แล้ว มีประสบการณ์งานกีฬาในร่มบนห้าง เสมือนเป็นศูนย์กลางของจังหวัด มาดำเนินงานร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันขับเคลื่อนงานอีสปอร์ต สู่นักกีฬาอาชีพ โดยการจัดทัวร์นาเม้นท์ต่างๆ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาโครงสร้างกลไกการสนับสนุนกับภาคีเครือข่ายต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เราเริ่มศึกษาและพัฒนาคู่มือการพัฒนาสุขภาวะเข้าในวิถีของอีสปอร์ต ที่ต้องสอดคล้องเหมาะสมกัน ซึ่งจะต้องใช้เวลา ที่เชื่อมร้อยผู้เชี่ยวชาญ และการกำหนดท่าที่ ไม่ไปตีตรา หรือต่อต้าน จนไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดังนั้น ความร่วมมือหลัก คือ การผลักดัน นโยบาย คลินิก ให้เกิดขึ้นในวงการกีฬา ที่มีผลต่อสุขภาวะในเด็กและเยาวชน สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ครู และผู้ปกครอง ไม่ใช่เพียงการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะดำเนินงานได้ดี คือ ผู้รู้ในวงการที่ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดนโยบายความร่วมมือ นำไปสู่การกระจายโอกาส และ ขยายโอกาส ให้เด็กและเยาวชน ต่อไป นายธนพล บุญใส (ไอซ์) นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตสมุทรปราการ (SPK). กล่าวถึง บทบาทของสมาคมฯ ที่มีการดำเนินงานตามภารกิจ ตามกฎหมาย และได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้เกิดความร่วมมือระดับประเทศ โดยเชิญชวน ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกำแพงเพชร, ชมรมอีสปอร์ตจังหวัดสุโขทัย, กองการกีฬากรุงเทพมหานคร, สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครปฐม และ แพลตฟอร์มขันแข่งอย่าง Vsus.pro และ MocMoc ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหน้าใหม่ในวงการ นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตสมุทรปราการอีกมากมาย มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัด Work Shop การแข่งขันอีสปอร์ตเกม Free Fire, RoV, eFootball และ Tekken อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*