ข่าวประชาสัมพันธ์

“นิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” ปราการแห่งการเรียนรู้ เมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88

ชวนสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ จากเรือนจำสู่ปราการแห่งการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือของเทศบาลนครสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุ่งมั่นเพื่อรังสรรค์พื้นที่การเรียนรู้แห่งอนาคตสำหรับทุกคนจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมจุดชมวิวเมืองสมุทรปราการ 360⁰ ที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึงเกาะสีชังที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนตามหลัก Universal Design บนพื้นที่กว่า 13,584.70 ตารางเมตร แห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่จะพาเราย้อนรอยเรื่องราวเมืองปราการด่านหน้าทางทะเลนับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการชุด “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” บอกเล่าเรื่องราวของสมุทรปราการในทุกมิติพาสัมผัสความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตชาวป้อมที่เปี่ยมไปด้วยชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ การทำหน้าที่เป็นปราการป้องกันแผ่นดินครั้งเหตุการณ์ ร.ศ. 112 จวบจนเป็นปราการด่านหน้าเมืองอุตสาหกรรรม และศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงแก่ประเทศบนพื้นฐานของการอยู่รวมกันอย่างยั่งยืนของ “เมือง” และ “คน”

ภายในนิทรรศการทั้ง 6 โซน ประกอบไปด้วย 1.ปากน้ำเมื่อนานมา 2.เข้าท่า (เมือง) หน้าด่าน 3.ปรากฏเป็นปราการ 4.ปราการป้องแผ่นดิน 5.ประตูด่านสานเศรษฐกิจ 6.มอง (กาล) ไกลไปด่านหน้า

1.ปากน้ำเมื่อนานมา
พาทุกคนขึ้น Ship Time Machine Simulator ไปสัมผัสความรุ่งโรจน์ในอดีตของเมืองปราการ ที่ยังคงบทบาทของความเป็นเมืองหน้าด่านยาวนานสืบมาจวบจนปัจจุบัน แม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย แต่เมืองปากน้ำแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งหัวใจหลักของความเป็นเมืองหน้าด่านของผืนแผ่นดินไทย

2. เข้าท่าเมืองหน้าด่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศความรุ่งเรืองย่านคลังสินค้านิวอัมสเตอร์ดัมของชาวฮอลันดาบริเวณปากคลองบางปลากด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองท่าการค้าสมัยอยุธยาจะถูกชุบชีวิตขึ้นอีกครั้งผ่านเทคนิคการจัดแสดง Light &Sound MechanicDiorama และ Projection Mapping กว่า 7 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย

3.ปรากฏเป็นปราการ เดินลัดเลาะขอบกำแพงป้อมปราการเมืองปราการแห่งใหม่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันอริราชศัตรูโดยรอบ จนเป็นที่มาของการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ และเมืองสมุทรปราการ ผ่านเทคนิคฉาย Invisible Fortress สุดตระการตา และร่วมสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน เกิดการก่อร่างสร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่รวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีนำไปสู่การหลอมรวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง ที่นี่..ยังเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่เผยให้เห็นองค์พระสมุทรเจดีย์เดิมที่ซ่อนอยู่ภายในพระสมุทรเจดีย์องค์ปัจจุบันที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

4.ปราการป้องแผ่นดิน Movable Floorที่จะพาทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสที่บุกเข้าประชิดสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2436ณ เวลานั้นเมืองปากน้ำได้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการด่านแรกเพื่อปกป้องพระนครจากการรุกรานของฝรั่งเศส ผ่านเทคนิคการจัดแสดงจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริงด้วยจอ 18 Double High Screen พร้อมMechanic ปืนเสือหมอบที่จำลองมาจากปืนกระบอกจริงในป้อมพระจุลจอมเกล้า ระลึกถึงความสูญเสียครั้งใหญ่หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อฝรั่งเศสเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง รวมถึงค่าปฏิกรรมสงครามจากสยามผ่านบรรยากาศจำลองด้วยเทคนิค Projection Mappingขบวนรถม้าซึ่งบรรทุกเหรียญทองเป็นเงินถุงแดงจำนวนมหาศาลออกจากพระบรมมหาราชวังทั้งวันทั้งคืน เพื่อไถ่ถอนบ้านเมืองให้เป็นเอกราชจนถนนในวังถึงกับสึกกร่อนเป็นรอยลากของล้อรถ

เหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป นำมาซึ่งการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเทียบเท่านานาอารยะประเทศ ก่อเกิดสาธารณูปโภคด้านต่างๆ รวมถึงด้านการคมนาคม เช่นรถไฟสายปากน้ำ ทางรถไฟสายแรกของประเทศ อันเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความเป็นหน้าด่านทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของไทย

5. หน้าด่านสานเศรษฐกิจ ก้าวสำคัญของสมุทรปราการสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง กับการถ่ายทอดผ่านการฉายภาพยนตร์เรื่องราวการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งภาคเกษตรกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ภาคการท่องเที่ยวที่มีทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภาคการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี ผ่านจอภาพดอกโพทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

เรียนรู้ เข้าใจ และ เพลิดเพลินไปกับ Interactive Game สวมบทบาทเป็นสวนหนึ่งในกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองสมุทรปราการ ผ่านตู้เกมขนส่งสินค้า และเกมสายพานกระจายสินค้า Future Logistics Lab แสดงโครงข่ายระบบการขนส่ง บก น้ำ อากาศเส้นทาง โลจิสติกส์ที่ช่วยยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน LED Wall 360⁰ และ Projection Mapping ที่แสดงให้เห็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ และครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา

6. มอง (กาล) ไกลไปด่านหน้า สำรวจผังเมืองสมุทรปราการที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเหมือนนั่งกระเช้าลอยฟ้าบนโมเดลเมืองที่สมบูรณ์แบบขนาดใหญ่กว่า 20 ตร.ม. ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง และจอ LED ขนาดยักษ์ พร้อมการรับชมแบบ Exclusive ผ่านทางเดินกระจกแก้วเพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสมุทรปราการประตูด่านแรกที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บนโลก

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 – 17.00 น. (รับผู้เข้าชมรอบสุดท้าย 15.00 น.ระยะเวลาในการรับชม 2 ชม.ต่อรอบ อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 40 บาท พิเศษสำหรับช่วงนี้ นีกท่องเที่ยวสามารถเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565* การเดินทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง 25, 536, 511, 142, 102 และ 145 รถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*