ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนวัดทรงธรรมจัดกีฬาสีนักเรียนยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “เกมส์เด็กวัด”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม ถ.เพชรหึงษ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม นายกิตติศักดิ์ ศิลภูษิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมคณะครูและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนชื่อ “เกมส์เด็กวัด” ภายใต้คอนเซ็ปกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “ร่วมสร้างสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่การกีฬา เพื่อพัฒนาเยาวชน”

ภายในกิจกรรมพิธี ได้มีการจัดริ้วขบวนพาเหรด โดยมีนักเรียนจัดการแสดงกิจกรรมต่างๆ พร้อมแต่งชุดวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสอดแทรกองค์ความรู้ประเพณีวัฒนธรรมตามยุคสมัย ที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในด้านกีฬาเพื่อเป็นการต่อยอดไปแข่งขันนอกโรงเรียน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการบูรณาการเพื่อสอดแทรกองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อตัวนักเรียน โดยทางนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม ได้มอบเงินในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 30,000 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*