ท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ “วันชัย” ถกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 1 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รับทราบและมีการเสนอแนะกรณีขอให้คณะกรรมการกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี จำนวน 1 เรื่อง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*