ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสาธิตบานา จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “สาธิตบางนา สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “สาธิตบางนา สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตบานา ซอยบางปลา 12 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย มาสเตอร์สุพัฒน์ วิชชุประเสริฐ หัวหน้างานว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นายนพดล ทองแสวง ผู้แทนสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประทศไทย มาสเตอร์กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดจน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะครู ผู้ปกครอง และนักกีฬาว่ายน้ำจาก 49 สโมสร ที่สมัครเข้าร่วมในการแข่งขัน ในครั้งนี้ จำนวน 593 คน

นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้กล่าว โรงเรียนสาธิตบางนาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางการกีฬาทุกประเภทให้กับนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างทักษะและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งทักษะกีฬาว่ายน้ำเป็นทักษะที่เด็กและเยาวชนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก เพราะจะสามารถช่วยในการดำเนินชีวิตและประกันความปลอดภัยแก่ชีวิตอันอาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติภัยทางน้ำ

จากปณิธานข้างต้น จึงเป็นนโยบายของทางโรงเรียนกำหนดว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนาทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น โรงเรียนได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำโดยจัดสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานสากลให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะการว่ายน้ำมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช 2537 จากนั้นเป็นต้นมานักเรียนบางส่วนได้พัฒนาทักษะทางการว่ายน้ำจนกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนได้เริ่มจัดการแข่งขันให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางการว่ายน้ำ SATIT BANGNA CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 1 เมื่อปีพุทธศักราช 2559 มีนักเรียนของโรงเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก และในปีต่อๆมาก็ได้รับการร้องขอจากนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆ ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ทุกๆ ปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโรงเรียนได้จัดเป็นปีที่ 5 ในปีนี้

สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ SATIT BANGNA CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาด้านการว่ายน้ำ การสร้างความสามัคคี และการต่อยอดทักษะกีฬาว่ายน้ำสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ มีโรงเรียน สโมสรว่ายน้ำได้ให้ความสนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 593 คน มีการแข่งขัน 11 ประเภท ได้แก่ เดี่ยวผสม 200 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร ฟรีสไตล์ 100 เมตร ฟรีสไตล์ 200 เมตร ฟรีสไตล์ 400 เมตร กบ 50 เมตร กบ 100 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร ผีเสื้อ 100 เมตร กรรเชียง 50 เมตร กรรเชียง 100 เมตร โดยโรงเรียนได้รับความกรุณาจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยส่งผู้ตัดสินของสมาคมมาเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดและรับรองสถิติที่เกิดขึ้น ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ได้ลงนามในถ้วยรางวัลและโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

ทางด้าน ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว ตนได้รับมอบหมายจากท่านนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันว่ายน้ำSATIT BANGNA CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5 ในวันนี้ จากการรายงานของผู้อำนวยการทำให้ทราบว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการแข่งขันวันนี้เป็นการจัดเป็นปีที่ 5 ซึ่งน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจทั้งในส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ สโมสรกีฬาว่ายน้ำหลายสโมสร ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันซึ่งมีจำนวนมากถึง 593 คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยที่เป็นความสำคัญและส่งคณะกรรมการจากสมาคมมาร่วมตัดสิน และรับรองสถิติในครั้งนี่ แสดงถึงความเป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำในปีนี้ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสาธิตบางนา

การกีฬาทุกประเภทเป็นเรื่องดีรวมทั้งกีฬาว่ายน้ำด้วยซึ่งผู้เป็นนักกีฬานอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังส่งเสริมสภาพจิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสมัครสมานสามัคคี และสามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะทางการกีฬา สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต ซึ่งผมรู้สึกประทับใจและฝากให้โรงเรียนสาธิตบางนาได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปทุกๆ ปี ทั้งนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตบางนา สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ นักกีฬาทุกคนที่มาร่วมและให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*