ศาสนาและการศึกษา

นายก อบจ. เป็นประธานในพิธียกเสือหลวงพ่อปาน ‘เรืองสาก เรืองฤทธิ์’

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธียกเสือหลวงพ่อปาน “เสือเรืองลาภ และ เสือเรืองฤทธิ์” เพื่อนำไปประดิษฐานด้านบนอาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ ณ อาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ วัดปานประสิทธาราม (วัดปีกกา) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมี พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก เจ้าอาวาสลำดับที่ 4 แห่งวัดอโศการาม พระครูโสภณสุตาธาร เจ้าอาวาสวัดปานประสิทธาราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ และพุทธศาสนิกชน ชาวคลองด่าน ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อปาน ร่วมพิธีด้วยแรงศรัทธา อย่างเนืองแน่น

วัดปานประสิทธาราม หรือ วัดปีกกา อยู่ริมคลองปีกกา อันเป็นรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายเชย ขุนเจ๋ง และ นายซัง มีซัง ได้เริ่มดำเนินการสร้างวัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2475 ทีแรกวัดมีชื่อว่า “วัดปีกกา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดปานประสิทธาราม” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2499 วัดแห่งนี้ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อปาน ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาท่านที่ได้ทำบุญกุศลเป็นอันมาก โดยวัดปานประสิทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 สัญญลักษณ์เด่น ของวัด คือ หลวงพ่อปาน องค์ใหญ่ (ปัจจุบัน ฐานล่างยังไม่แล้วเสร็จ) และตลาดน้ำวัดปีกกา มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤกษ์ ตั้งอยู่ริมคลองปีกา เป็นตลาดไทยสไตล์ย้อนยุค มีบริการนั่งเรือชมคลอง ท่านละ 50 บาท (เรือหางยาว)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*