ข่าวประชาสัมพันธ์

“Back To School Music Contest”

back-to-school-music-contest

การประกวดวงดนตรีอคูสติก (Acoustic Band) และวงดนตรีสตริง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครโรงเรียนใน สพป.สมุทรปราการ เขต1และ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

รับสมัคร 1 – 20 ก.ย. 2565 แข่งขัน 27 ก.ย. 2565 ณ โรงเรียนคลองใหม่ 🥰

KMSnapShot #โรงเรียนคลองใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*