ท้องถิ่น

การประชุมกรรมการหมู่บ้านพนาสนธิ์ 8 ครั้งที่ 1/2565

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการหมู่บ้านพนาสนธิ์ 8 ครั้งที่1/2565 โดยมีคุณธาริณี พินเที่ยง รองประธานสภาเทศบาลบางปู คุณนัยเนต่ทองเงิน ผญ.หมู่ 6 เป็นประธาน เพื่อแนะนำกรรมการบริหาร
แจ้งวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*