สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนพร้านิลวัชระ จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%88%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย.65 ที่ห้องประชุมว่าที่ร้อยตรี จรูญ มุ่งการนา โรงเรียนพร้านิลวัชระ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนพร้านิลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คลองด่าน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน โดยมี นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม และมี ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านิลวัชระ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนายปลายวิน ทับถม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชขัย แสงทอง ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ พ.ต.ต.ยุทธชัย สุดเสน่ห์ สว.จร. สภ. เมืองสมุทรปราการ ให้เกรียติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ กฎหมายคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ผู้ประสบอุบัติภัย กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบอุบัติภัย และความปลอดภัยในการจราจรทางถนน

สำหรับ การจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับรถรับส่งนักเรียน 2. เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน 3. เพื่อให้พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ มีวินัย เครารพกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแทนสถานประกอบการรถรับส่งนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพร้านิลวัชระ ที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมี ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ นายวันชาติ แก้วนุช อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันประสานงานกิจกรรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*