สังคมท้องถิ่น

ประชาชนตำบลบางหัวเสือทำฟันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กับโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%97

วันที่ 22 กันยายน 2565 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพะรประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนายสมเจษฎ์ ปิ่นแก้ว วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านทันตสาธารณสุข และไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และชุมชนอีกด้วย

ซึ่งหน่วยทันตกรรม กฟผ. ในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ ซึ่งเป็นชุมชนรอบ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยจะให้บริการด้านทันตกรรมต่างๆ เช่น การตรวขสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูน และการถอนฟัน ซึ่งให้บริการทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การบริการด้านทันตกรรมดังกล่าวนั้น ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ให้บริการทันตกรรมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ คณะทำงานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วัดบางหัวเสือ ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคณะทำงานจากหน่วยงาน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ทั้งนี้ โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2565 ยังจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*