ศาสนาและการศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6

กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา นำโดยนายพลพัฒน์ หนาแน่น ครูพละศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นำโดย นายวันชัย มีสัตย์ ครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ เพลง “โอ้ละหนอ My Love” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตลอดจนคณะผู้บริหาร และครูประจำชั้นทุกสายชั้น ให้การการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

นายพลพัฒน์ หนาแน่น ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ได้กล่าวว่า สำหรับการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ เพลง “โอ้ละหนอ My Love” จัดขึ้นเนื่องจากทางโรงเรียนฯ ได้จัดให้มีการออกกำลังกายในช่วงเช้าหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ และในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถลงมาเข้าแถวพร้อมกันได้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้จดจำท่าในการเต้นแอโรบิคออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ขึ้นมา โดยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ได้ประกวดก่อน และในภาคเรียนที่ 2 จะจัดการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3

ทั้งนี้ การจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าสดงออก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*