สังคมท้องถิ่น

คุมประพฤติสมุทรปราการ อบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้คุมประพฤติ ประชาชนผู้สนใจ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad

คุมประพฤติสมุทรปราการ อบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้คุมประพฤติ ประชาชนผู้สนใจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ อบรมพัฒนาอาชีพ ผู้คุมประพฤติและประชาชน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 ที่ศูนย์ชุมชนอมรา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ พื้นที่ 3 เป็นประธานการเปิดอบรม การพัฒนาอาชีพ ประชาชน ผู้ถูกคุม มีนางชัชนี อินทระ และนางสาวปาริชาติ สอนถม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ให้การต้อนรับ

โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรม สร้างอาชีพ ประชาชน ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นศูนย์กลางที่จะได้นำความรู้ นำวิทยากร ที่มีความสามารถมาถ่ายทอด แนะนำวิธีการประกอบอาหารประเภทแกงเขียวหวาน และวิธีทำขนมหวานประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมสร้างอาชีพ และผู้ที่อยู่ภายการคุ้มประพฤติกระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน

ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานตามการกิจของสำนักงานคุมประพฤติ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพแบบครบวงจร ต่อจากนี้ไปหากมีผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สามารถไปรายงานตัวได้ ไม่ต้องไปที่สำนักงานคุมประพฤติ.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*