สังคมท้องถิ่น

ปภ. ลงพื้นที่รับทราบปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านสวนเก้าแสน

%e0%b8%9b%e0%b8%a0-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านสวนเก้าแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ

จากการหารือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จะประสานวิศวกรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ลงพื้นที่ประเมินการติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ระยะ 3 กิโลเมตร ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*