สังคมท้องถิ่น

มโนราห์ครูแก้ว กลิ่นอรุณ ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์ และศิลป์ทางด้านมโนราห์ ให้แก่น้องๆ เยาวชน

%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8

มโนราห์ครูแก้ว กลิ่นอรุณ และ พรานหนังภิญโญ ศ.นครินทร์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางด้านมโนราห์ ให้แก่น้องๆ เยาวชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงที่ถ่ายทอดทั้งเพื่อความบันเทิงและการรำในพิธีกรรม คุณค่าของโนรา นอกจากเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมนต์เสน่ห์แห่งท่ารำ สีสันต์ของชุด รวมกับการมีเชื้อสายโนราห์จะได้รู้ว่าสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาให้นั้นมีค่ามาก เพียงใด ล้ำค่าแค่ไหน สง่าและงดงามอย่างไร หากปล่อยปละละเลยสิ่งสวยงามเหล่านี้ก็จะ หายไปจากสายตา และความทรงจำ ดังนั้น การส่งไม้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบสานการ แสดงมโนราห์ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป เห็นได้ว่า โนรามิได้เป็นเพียงการแสดงแต่เป็นการแสดงถึง สัญลักษณ์ หรือเป็นสื่อกลางระหว่างครูหมอโนรากับเจ้าของบ้านหรือลูกหลานที่มีเชื้อสายโนรา เท่านั้น แต่เชื่อว่า ครูหมอโนราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่พึ่ง เป็นศูนย์กลางในการรวมพลังของผู้คนที่เกิดสำนึกร่วมของความเป็นพวกเดียวกัน เรียกได้ว่า ครูหมอโนราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความศรัทธา เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด จนตาย ด้วยเหตุนี้ โนราจึงเป็นศิลปะการแสดงของชาวภาคใต้ ที่ยังคงครองความนิยมท่ามกลาง กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้ดีตามสมควร

คุณสมบัติของผู้ร่ายรำโนรา ต้องมีความชื่นชอบ กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ขยันฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ และรู้จัก วิทยาการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ โนรานั้นจะสามารถดำเนินแห่งวิถีโนราห์ต่อไปได้ สำคัญที่สุดอยู่ที่ “ครูโนรา” ที่ต้องมีใจรัก รักในการถ่ายทอด รักในท่ารำ และรักที่จะเป็นโนรา ซึ่งครู “โนรา” จิตวิญญาณลมหายใจครูที่ถูกส่งต่อมาต่อลูกศิษย์เพื่อให้ศิลปะนี้ยังคงอยู่ ต่อไป ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มพี่น้องชาวใต้สมุทรปราการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามการแสดงรำโนราห์ ได้ที่ 089-0570913 สมยศ เต็มนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*