ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)”

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-9

วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดอบรมหลักสูตร “ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร หรือ Green Restaurant แก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารภายในพื้นที่ ทสภ.
ที่มีความสนใจการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ ทสภ. มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นการลดการเกิดของเสียในท่าอากาศยาน การทิ้งขยะ และน้ำเสีย นำไปสู่การบริหารจัดการกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยการอบรมในครั้งนี้ ทสภ.ได้เชิญ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทสภ. (AOB)

……………………………………………
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*