สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%84

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน ตำบลบางเมืองใหม่ ประจำปี พ.ศ 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ลานกีฬาชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 นำโดย นายอทิเดช วิระมิตรชัย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน ตำบลบางเมืองใหม่ ประจำปี พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2565 โดยมีนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางเมืองใหม่ จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ จากวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้การประกอบอาชีพมีความยากลำบาก เศรษฐกิจชุมชนถดถอย มีผู้ว่างงานไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ โดยทางอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยได้ร่วมกับผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย ได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ให้มีอาชีพมีรายได้ สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน ตำบลบางเมืองใหม่ ประจำปี พ.ศ 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน ครัวเรือนสัมมาชีพ และผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และ 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดโครงการจากนายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ

นอกจากนั้นในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนุชรี เขมะสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน และมีวิทยากรจากชาวชุมชนในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ มาให้ความรู้ในการทำขนมหวาน “ฟักทองสังขยา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*