สังคมท้องถิ่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 492”

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ(อชค.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 492” ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่สามตำบลรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 คน เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้โดยมี นายสมเจษฎ์ ปิ่นแก้ว วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ

ในโอกาสนี้ ท่านปลัดอาวุโส ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมในวันนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*