สังคมท้องถิ่น

ตลาดน้ำเรือบิน ได้ฤกษ์มงคล ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์องค์ท้าวเวสสุวรรณ

%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a1

เมื่อเวลา 10.15 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่มณฑลพิธีพื้นที่ตลาดน้ำเรือบิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายบัลลังก์ แตงอ่อน ผู้บริหารตลาดเรือบิน พร้อมด้วยครอบครัวแตงอ่อน ประกอบไปด้วย นางลัดดาวรรณ ณ บำรุง นายรักธรรม แตงอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จำกัด และประชาชนชาวบางพลี ได้ฤกษ์มงคล วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2565 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 3 องค์ โดยมีขนาดความสูงขององค์ประธาน มีความสูง 4 เมตร 70 ซม. องค์บริวารทั้งซ้าย และขวา มีความสูง 2 เมตร 80 ซม. เป็นองค์ประดิษฐานบริเวณทิศตะวันออกของตลาดน้ำเรือบิน เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ พระครูอมรวชิรธรรม เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก นำคณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดบางโฉลงนอก เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา โดยมี หัวหน้าคณะโหรพราหมณ์ (โหรฉัตรชัย) เป็นเจ้าพิธีบูชาฤกษ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และพ่อค้า ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี และใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก

หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีปฐมฤกษ ประธานจัดสร้างฯ นายบัลลังก์ แตงอ่อน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ประธานกล่าวเปิดงาน ตอกเข็มมงคล 9 ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ วางแผ่นอิฐทอง-นาก-เงินตามลำดับ วางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐที่ก่อไว้แล้ววางศิลาฤกษ์ทับ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน เหรียญทองลงในหลุม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสถิตปุญญานุวัฒน์ (หลวงพ่อบุญเอิบ สุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยมธรรม (คลองสี่) ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยทรายเสก โดยจะมีพิธีพุทธาภิเษก ขึ้นอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

สำหรับ การจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 3 องค์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างจัดพื้นที่ให้เกิดเป็นมงคลสถานในชุมชน จนสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างบุญเพื่อนำรายได้ก่อเกิดเป็นสาธารณะกุศล ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*