ท้องถิ่น

ชาวบ้านกว่า 500 คน รวมตัวหลังสภาไม่อนุมัติกันเงินทำให้ 44 โครงการตกไป

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-500-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a5

ที่เทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ได้มีประชาชนกว่า 500 คน ทยอยเดินทางมารวมตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปู เกี่ยวกับการพิจารณาของสภาเสียงข้างมาก ที่ไม่เห็นชอบ ให้กันเงินกว่า 330 ล้านบาท ทำให้โครงการที่จำเป็น 44 โครงการ ต้องตกไปส่งผลให้ให้ชาวบ้านทั้ง 4 ตำบล ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน โดยมีตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู และจากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ได้มีกลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางปู ทั้ง 4 ตำบล ได้ทยอยเดินทางมายังเทศบาลตำบลบางปู โดยแต่ละคนได้ถือป้ายเรียกร้องความเป็นธรรม เช่น “ทำงานตามใบสั่ง เช้าชามเย็นชาม ถ่วงความเจริญ”สท.คะทำให้ได้เหมือนตอนที่พูดหาเสียงด้วย พวกเราให้โอกาสท่าน แต่ไม่เห็นทำเหมือนที่ปากพูดไว้” “พวกเราเดือดร้อนทำไมไม่ช่วย ท่านกำลังทำเพื่อชาวบ้าน หรือทำเพื่อใคร” เป็นต้น จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้ขึ้นไปยังห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาลฯ โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี มารับหนังสือขอความเป็นธรรมจากตัวแทนชาวบ้าน โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน บอกว่า เนื่องจากสภาผ่านงบประมาณปี 2565 ให้ก็จริง แต่มีเวลาในการดำเนินการใช้งบประมาณเพียง 50 วัน ยังไงก็ทำไม่ทัน และสภายังไม่อนุมัติให้กันเงินในโครงการที่จำเป็น จำนวน 44 โครงการ จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อน และหลังจากที่ยื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปูแล้ว กลุ่มชาวบ้านก็จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยื่นหนังสือต่อนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้หาทางออกให้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย

ด้านนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวว่า งบประมาณปี 65 ของเทศบาลตำบลบางปูนั้น มีปัญหามาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มพิจารณาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากตอนแรกผู้บริหารเสนอ ก็มีการตัดงบประมาณลง 500 กว่าล้าน ณ วันนั้น เมื่อเสนอไปแล้ว อำเภอไม่เห็นชอบ และให้กลับมาทบทวน และได้เสนอต่อสภาใหม่ โดยสภา พิจารณารับรองในวาระ 2 วาระ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และทางอำเภอเห็นชอบ ทำให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการใช้งบประมาณมีเพียง 50 วัน จากนั้นผู้บริหารก็เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณากันเงิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของบีงบประมาณ 2565 ปรากฏว่าสภาไม่ให้กันเงิน 330 ล้านบาท ซึ่งเป็นหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนน การแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

ถึงแม้ว่าสภาจะผ่านงบประมาณให้ เมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งถือล่าช้ามาก ประกอบกับระยะเวลาในการทำงานแล้ว มันไม่ทัน แต่เมื่อสภาไม่อนุมัติให้กันเงิน งบทุกอย่างเกือบ 50 โครงการ ของชาวบ้านก็ต้องเป็นอันตกไป ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็คงต้องทำเรื่องเสนอไปยังจังหวัด เสนอนายอำเภอซึ่งถือเป็นผู้กำกับดูแล ให้เห็นถึงปัญหา ส่วนอำเภอจะพิจารณาอย่างไรก็คงต้องดูทางอำเภออีกครั้ง ซึ่งตอนนี้กำลังดูโครงการเกือบ 50 โครงการ อันไหนที่เป็นความเดือดร้อนจริงๆ ก็จะขอให้สภาพิจารณาใหม่ และอาจต้องนำรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ นำมาแนบเพื่อให้สภาพิจารณาอีกครั้ง ภายในเดือนตุลาคมนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาจะพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*