สังคมท้องถิ่น

นายนิติ ปัทมาคมสัน เป็นตัวแทน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะทำงานส่งมอบถุงยังชีพ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%95

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายนิติ ปัทมาคมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ -1 (ช.อฟต.-1) เป็นตัวแทน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะทำงานส่งมอบถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน 30 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 30 แพค เพื่อสนับสนุนให้กับนักงานป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรปราการ โดยมีนายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันแล้วบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรปราการ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*