ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3-2

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยได้กำหนดให้วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันเริ่มงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-26 ตุลาคม 2565 เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกจากโรงงานมากมาย การออกร้านกาชาด สวนสนุกชุดใหญ่ ชมมหรสพ และการแสดงดนตรี รวม 12 วัน 12 คืน ทั้งนี้ ทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ และปักธูปที่เครื่องบวงสรวง พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (แรม 4 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.30 น. ณ มณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น เวลา 09.29 น.กำหนดจัดพิธีจุดธูปถวายเครื่องสักการะ เครื่องบวงสรวง บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ และพระบรมสารีริกธาตุ

โดยวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 (แรม 5 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.00 น.จะมีพิธีเปิดงาน และพิธีอัญเชิญผ้าแดงตั้งบนรถบุปผชาติ แห่ไปรอบๆ ตัวเมืองตลาดปากน้ำ และเวลา 12.00 น. อัญเชิญผ้าแดงลงเรือแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอพระประแดง เพื่อให้ชาวอำเภอพระประแดงร่วมอนุโมทนา จากนั้นจึงอัญเชิญผ้าแดงกลับมาทำพิธีทักษิณาวรรตรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11) เวลา 17.30 น. พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ สำหรับ การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปี ที่สำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*