Uncategorized

ปภ.ปากน้ำแจ้ง สมุทรปราการยังคงมีฝนจากลมมรสุมพาดผ่าน

%e0%b8%9b%e0%b8%a0-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง แจ้งเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับยังมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตองบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝน อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้น้ำและที่เป็นที่ลุ่ม ทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

“สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกที่พาดปกคลุมภาคอีสาน และภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ” นายพชร กล่าวปิดท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*