ศาสนาและการศึกษา

วัดบัวโรย ขอเชิญพุทธศาสนิกขน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a2-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบัวโรย นำโดย พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร ดร.เจ้าอาวาสวัดบัวโรย ขอเชิญพุทธศาสนิกขน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ และซื้อที่ดิน 9 ไร่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0830น. แห่องค์ผ้ากฐิน รอบอุโบสถ เวลา 10.00 น.ร่วมทำพิธีทอดกฐินสามัคคี เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*