ศาสนาและการศึกษา

คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างบูรณะศาลา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88-2

คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างบูรณะศาลาการเปรียญ วัดหนองหัววัว

เมื่อเวลา 12.39 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่วัดหนองหัววัว ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ นำโดย นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม ตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ พร้อมด้วย กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง นายชูชาติ สุขสมบุบุญ อดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.บางเมืองใหม่ ผู้ใหญ่ตั้ม ชวพล สุขสมบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.บางเมืองใหม่ ผู้ใหญ่เอ ณวีรพล ภู่ทองพลพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ นายสายชล คำทิพย์ ประธานกลุ่มสะพานบุญ คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ คณะผู้มีจิตศรัทธาชาวชุมชนหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ ครอบครัวมีดอนรวก นำโดย คุณแม่สมจิตร์ มีดอนรวก ตลอดจน เจ้าของบริษัท ห้างร้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชนชาว ต.ด่านมะขามเตี้ย และตำบลใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างบูรณะศาลาการเปรียญ วัดหนองหัววัว

โดยมี พระปลัดสุรชัย สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหนองหัววัว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์-สามเณร วัดหนองหัววัว จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับ การทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่ง ห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้ง การทอดกฐิน ยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยสานต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นบวรในพระพุทธศาสนา สืบต่อไป

โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่องค์กฐินสามัคคี บริเวณรอบอุโบสถวัดหนองหัววัวจำนวน 3 รอบ จากนั้น เป็นพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธ ผ้ากฐิน ผ้าไตรจีวร ของบริวารผ้ากฐิน แด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย สำหรับยอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ของวัดหนองหัววัวในปีนี้จำนวน 469,600.25 (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยทางวัดจะได้นำปัจจัยไปสมทบทุนสร้างบูรณะศาลาการเปรียญ วัดหนองหัววัว ที่เริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*