ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม.ชวนเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87-5

เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลบางเมือง ชวนเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายชมรม กรณีเจ็บป่วย หรือเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) และเสียชีวิต

สำหรับกำหนดการ อสม.ชวนเดินวิ่ง เวลา 04.30 น. นักกีฬาพร้อมกัน ณ บริเวณจุดปล่อยตัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง เวลา 05.55 น. ปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 07.00 น. มอบรางวัลการแข่งขัน เส้นทาง อสม.ชวนเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร เริ่มจากจุดปล่อยตัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง เส้นทางถนนอยู่สุข ผ่านเทศบาลบางเมือง 7-11 อยู่สุข โลตัสทองวิวัฒน์ หมู่บ้านเอื้ออาทรพร้อมนิมิต ถนนประดิษฐ์สโมสร สะพานข้ามคลองศรีเพชรการเคหะ โลตัสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ทางด่วน กลับยังจุดเริ่มต้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*