ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดแรงงานณ ทสภ.” ครั้งที่ 8

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดแรงงาน
ณ ทสภ.”
ครั้งที่ 8 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2022) ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา
09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. โดยมีบริษัทและผู้ประกอบการใน ทสภ. ทั้งหมด 30 แห่ง
เปิดรับสมัครงานกว่า 1,500 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น
พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รับตั้งแต่
วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา – ปริญญาโท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ
และมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2132 – 9084 , 0 – 2132 – 9093

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*