ศาสนาและการศึกษา

วัดบัวโรย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน 9 ไร่ และบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ ไวยาวัจกร และคณะกรรมการ วัดบัวโรย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน 9 ไร่ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ วัดบัวโรย โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่องค์กฐินสามัคคี รอบอุโบสถ จำนวน 9 รอบ จากนั้น ประธานฝ่ายดำเนินการ นายบุญมี นางประไพร ดีดอกไม้ พร้อมด้วย นายบุญยืน นาคดี อดีตกำนันตำบลบางพลีใหญ่ นางสุรินทร์ นาคดี อดีตรองนายก อบต.บางพลีใหญ่ ครอบครัวดีดอกไม้ ผู้ใหญ่วิหาร นัยปภรณ์ ไวกุลเพชร ผู้ช่วยสุรชาติ ม่วงใหญ่ นางภาวิณี จิรกมล อ๋อย-รุ่ง ปลาอ๊อก นายประสิทธิ์ นางนิลฉวี กระสายเงิน คุณแม่เจียร ศรีสมโภชน์ นายสมนึก น่วมวิจิตร นางมะลิ พิณเที่ยง ประธานฝ่ายอุปถัมภ์ ตลอดจน อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์พระครูปลัดวิสุทธิ์ และพ่อค้า ประชาชนชาว อ.บางเสาธง เป็นเจ้าภาพ ร่วมกันถวายผ้ากฐิน เครื่องอัฐบริขาร เครื่องบริวารกฐิน จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป นำโดย พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร ดร.เจ้าอาวาสวัดบัวโรย

สำหรับ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ นอกจาก เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน 9 ไร่ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ วัดบัวโรย แล้วยังเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาส่วนหนึ่ง และเป็นการสืบต่อประเพณีกฐินทาน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยบรรยากาศภายในงาน คณะศิษยานุศิษย์พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร ดร.เจ้าอาวาสวัดบัวโรย และพุทธสาสนิกชน ผู้ใจบุญ ยังได้นำอาหาร คาวหวาน และน้ำดื่ม มาจัดตั้งเป็นโรงทาน ไว้คอยบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทาน ฟรีกัน กว่า 100 โรงทาน งานนี้ นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว ยังได้อิ่มท้องกันแบบทั่วหน้า นอกจากนี้ อาจารย์ ต้น ระพีพัฒน์ ศรีทะ อาจารย์ผู้ฝึกสอนแผนกเสริมสวย และตัดผม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ยังได้นำคณะนักศึกษา แผนกเสริมสวย และตัดผม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มาออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการตัดผม ฟรี ให้กับประชาชน อีกด้วย สำหรับ ยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคี ในปีนี้ รวม 2,639,206 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*