ศาสนาและการศึกษา

ส.ส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตรกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ฝ่ายประถม

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ส.ส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ฝ่ายประถม ภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมด้วย ท่านอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*