ศาสนาและการศึกษา

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2565

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%95

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ทำบุญขอขมาพระแม่คงคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เช้าวันเพ็ญ เดือน 12 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทางน้ำ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ ประชาชนชาวตำบลบางพลีใหญ่ ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และนักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันทำบุตรตักบาตรทางน้ำ รับอรุณยามเช้าในวันลอยกระทง หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง ณ.บริเวณสระน้ำ (บ่อเต่า) วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บาลพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ทำบุญขอขมาพระแม่คงคาตามคติความเชื่อ ตลอดจนเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ภายในงานทางคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ยังได้รวมกันประดิษฐ์กระทง ที่ทำจากวัตถุวัสดุธรรมชาติมามอบให้กับวัดบางพลีใหญ่กลาง ใช้จำหน่ายให้กับประชาชนที่จะมาลอยกระทง ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*