ท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร ลงพื้นที่แจกจ่ายและสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรบำบัดน้ำเสีย

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81

จังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่แจกจ่ายและสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ของเกษตรกรขุมชนบ้านนาแม่ขาว และชุมชนคาร์สัน ต.ท้ายบ้านใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งมอบน้ำหมักชีวภาพและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย กำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณขุมชนบ้านนาแม่ขาว และชุมชนคาร์สัน (สามแยกใกล้กับหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองเฟส2) หมู่ที่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ, นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวรพร อัศวเหม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสภาผู้แทนราษฎร สท.ถนอมศรี ทองเหลือ-สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ผู้ช่วยเสวก ดวงดารา ผู้ช่วยนงคราญ บุบผาโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบน้ำหมักชีวภาพและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย กำจัดลูกน้ำยุงลาย สาธิตการใช้และผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรบำบัดน้ำเสีย การใช้สารเร่งซุปเปอร์ ขจัดกลิ่นเหม็น พด.6 ของกรมพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ให้สมาชิกในพื้นที่ของเกษตรกร ในโครงการ PGS และแหล่งชุมชนที่มีบ้านพักใกล้บริเวณริมน้ำสามารถผลิตใช้เองได้ต่อไป

นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้โดยเร็วที่สุด โดยกรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบาย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร พร้อมให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ท่วมขังมาเป็นเวลานาน ซึ่งเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นไปแล้วกว่า 100,000 ลิตร ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จำนวน 25 จังหวัด ทั้งนี้พบว่ามีพื้นที่เกษตรกรเสียหายกว่า 5 แสนไร่ อีกทั้งให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการผลิตและการใช้สารบำบัดน้ำเสียฯ แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อถ่ายทอดไปสู่ชุมชนช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*