ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ”

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a

สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ” ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สมัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น

Application to register for academic seminars (google.com)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*