ท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนกำลังพลพร้อมรถดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงาน Aerosoft

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa-3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนกำลังพลพร้อมรถดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงาน Aerosoft จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 18.35 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงอาคาร พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) ที่ตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ

ทสภ.โดยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย (ฝดภ.) จึงได้จัดส่งกำลังพล รถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ เข้าระงับเหตุ ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สมุทรปราการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ราชาเทวะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางปลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองปรือ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางโฉลง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโฉลง และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางน้ำจืด รวมไปถึง หน่วยงานดับเพลิงจากภาคเอกชน ได้แก่ แผนกป้องกันอัคคีภัย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอเอ จำกัด จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. สามารถควบคุมเพลิงภายในโรงงานได้สำเร็จ โดยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ที่ผ่านมา ฝดภ.ทสภ. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ ทสภ. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ แนวถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทิศใต้ แนวถนนบางนาตราด, ทิศตะวันออก แนวถนนวัดศรีวารีน้อย และทิศตะวันตก แนวถนนกิ่งแก้ว การร่วมสนับสนุนภารกิจให้ความช่วยเหลือบรรเทาด้านสาธารณภัยในครั้งนี้เป็นไปตามเจตจำนงค์ของ ทสภ. ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก ควบคู่ไปกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030 โทรสาร 0 2132 9019

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*