ท้องถิ่น

สุดทน ตลาดเรือบิน โต้อบต.บางปลา….

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95

จากกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้นำหนังสือปิดประกาศของอบต.เรื่องห้ามใช้หรือเข้าไปส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคารตามมาตรา 40(2) นำไปปิดตามห้องอาคาร ร้านค้า ทั่วตลาดเรือบินหมู่10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อีกทั้งทวงถามเรื่องการชำระภาษีที่ดิน ทั้งที่ทางตลาดเรือบินชำระอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ได้ขาด สร้างความสับสนให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า อีกทั้งทำความเสียหายให้กับบริษัทผู้บริหารตลาดน้ำอีกด้วย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 17.30 น. บริเวณลานองค์ท้าวเวสสุวรรณตลาดเรือบิน อ.บางพลี นาย บัลลังก์ แตงอ่อน อายุ 62 ปี ประธานกรรมการบริหารบริษัทเกท บิลเดอร์ จำกัด ตลาดนัดเรือบิน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจง และขอความเป็นธรรมในกรณีที่ จู่ๆ ทาง อบต.บางปลา ได้มีประกาศเรื่องห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดของอาคารนำไปติดตามหน้าห้องเช่ากว่าร้อยร้านค้าในตลาดนัดเรือบินสร้างความสับสนงุนงงให้กับผู้เช่าประกอบการว่าเกิดอะไรกันขึ้น และจะเข้าไปทำธุรกิจการค้าได้หรือไม่ อีกทั้งผู้ทึ่คิดจะมาเช่าเปิดทำการค้าขายรายใหม่ก็เกิดความไม่มั่นใจ อีกทั้งอ้างว่าทางบริษัทขาดการชำระภาษีที่ดินทำให้ทางบริษัทได้รับความเสียหาย จึงต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงให้ทราบความจริงและขอความเป็นธรรม ครั้งนี้โดยมีบรรดาตัวแทนผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า มาร่วมฟังการแถลงข้อเท็จจริงครั้งนี้ด้วย โดย นายบัลลังก์ ประธานบริษัทเก็ท บิลเดอร์จำกัด ชี้แจงว่าเนี่องจากพื้นที่ดินที่บริษัทเช่าทำกิจการมีกว่า 150 ไร่ และตั้งแต่บริษัทได้เปิดดำเนินการมาประมาณ 8 ปี มีการพัฒนาพื้นที่มาตลอด เรื่องการก่อสร้างอาคารประกอบการของบริษัท และอาคารประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่บริษัทรับผิดชอบดูแลทางบริษัทได้ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างกับทาง อบต.ตามระยะการพัฒนาพื้นที่ตลอดมา แต่เนื่องด้วยมีลูกค้ามาเช่าที่ดินก่อสร้างอาคารร้านค้าร้านอาหาร ออกแบบก่อสร้างตกแต่งตามรูปแบบธุรกิจตัวเองก็หลายรายซึ่งทางบริษัทก็ได้ติดตามกำชับดูแลเรื่องการก่อสร้างและความปลอดภัยทำแบบอนุญาตต่อ อบต.เสมอมา แต่ช่วงระยะหลัง 2-3 ปี ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าหลายรายเช่าที่ก่อสร้างอาคารชั่วคราวทิ้งร้างเป็นบางส่วนจึงยังไม่มีการขออนุญาตจาก อบต.แต่ทางบริษัทก็ได้ติดตามผู้เช่าทุกรายให้ทำตามแบบและระเบียบท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเสมอมา แต่ในส่วนที่อยากเรียกร้องก็คือการปิดประกาศห้ามใช้หรือเข้าไปมีส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคารมาตรา 40(2) ลงวันที่ 25 ต.ต.65 ไปกระจายปิดตามอาคารร้านค้าต่างๆ แถมมีการใช้รถเครื่องเสียงของ อบต ประกาศประชาสัมพันธ์ไปทั่วตลาดอีกด้วย.

โดยไม่มีการสอบถามหรือแจ้งล่วงหน้า ให้ทางบริษัทได้มีโอกาสชี้แจงจนทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างสงสัยงุนงงไปตามๆ กันจนทำให้บริษัทเกิดความเสียหายดังกล่าว ส่วนเรื่องการชำระภาษีที่ดินนั้นขอยืนยันว่าทางบริษัทได้ชำระทุกปีไม่เคยมีการติดค้างมีใบเสร็จการชำระยืนยัน ยกเว้นการชำระภาษีที่ดินในปี 65 ล่าสุด ซึ่งทางบริษัทได้ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาการชำระตามกำหนดเดิมคือเดือนกรกฎาคม 65 โดยขอขยายเวลาเป็นเดือนธันวาคม 65 มีหนังสือรับทราบและอนุญาตจาก อบต.เป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกำหนด แต่ทาง อบต.ก็ได้ออกข่าวทำนองว่าบริษัทไม่ยอมเสียภาษีที่ดินก็ทำให้บริษัทเสียหายถูกลดความน่าเชื่อถือจากสังคมและลูกค้าอีกด้วย จึงต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงความจริงให้ทราบทั่วกันและทางบริษัทจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*