ศาสนาและการศึกษา

ปตท.มอบทุนนักเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า “บางปะกง-พระนครใต้”

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนวัดสุขกร ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมนายอธิชย์ ธีรภัทรสกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ และนายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทางบกโรงไฟฟ้าบางปะกงและพระนครใต้ ที่พาดผ่านพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง ระยะทาง 8 กิโลเมตร และเขตพื้นที่อำเภอพระประแดง 500 เมตร

โดยการมอบทุนมีโรงเรียนในเขตแนวโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาจำนวน 135 ทุน จาก 20 โรงเรียน ตั้งแต่นักเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ และโรงเรียนคลองสำโรง

นายชาญยุทธ เสือจุ้ย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*