สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลสามตุ่ม นำถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-20

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลสามตุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำโดยนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภายในชุมชนหมู่บ้านสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 ชุด ประกอบไปด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนม ยาสระผม ข้าวสารถุงละ 5 กิโล จำนวน 120 ถุง น้ำดื่มตราสิงห์ จำนวน 120 แพ็ค แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 120 หลังคาเรือน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วมเบื้องต้นแก่ประชาชน

โดยทีมงานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มีโอกาสไปสัมผัสใกล้ชิดได้เห็นสภาพที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว มีสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากด้านอาหาร ด้านการคมนาคม และการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไรน้ำจะลด ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น สำหรับ สิ่งของที่นำมาแจกให้กับประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านสามตุ่ม ในครั้งนี้ นอกจากได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ แล้ว ยังมีพ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสิงห์ มาในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*