ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเมือง จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b

เทศบาลตำบลบางเมือง จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พร้อมชูเป็นเมืองทันสมัย นำสายไฟฟ้าลงดิน ที่แรกของสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 พ.ย 65 ณ.อาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่ ส.อบจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมือง 4 ปี โดยมีวาระสำคัญ ในการพัฒนาเมือง 5 ด้าน อาทิ การเตรียมสายไฟฟ้าลงดิน ก้าวสู่เมืองทันสมัย ในช่วง 4 ปี นี้ และพิจารณาเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำทั้งระบบ ให้มาใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ที่มีขนาดความกว้าง 26-32 นิ้ว ในการรองรับน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะชุมชนทิพวัล ทุบงบประมาณ 60 กว่าล้านบาท ทั้งสองโครงการ รวมถึงโครงการจัดป้ายชื่อชุมชน แบบมาตรฐาน ทั้งตำบล ในส่วนเนื่องยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดต่อเนื่อง พร้อมกันนี้เตรียมเป็นทำบัตรประชาชน หรืองานทะเบียนราษฎร์เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มงานในเทศบาลตำบลบางเมือง และเสนอเตรียมจัดซื้อเรือขุดลอกอเนกประสงค์ เบื้องต้นในที่ประชุมได้เสนอให้เริ่มจากบ้านที่รุกล้ำลำคลอง ในคลองมหาวงษ์ รวม 3.8 กิโลเมตร ซึ่งในที่ประชุมมีมติขานรับร่างทั้ง 5 ด้าน

นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เผยว่าที่ผ่านมาชาวชุมชนตำบลบางเมือง คงจะได้เห็นผลงานของทีมบริหารเทศบาลตำบลบางเมือง ชุดใหม่แล้วว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนเมืองตำบลบางเมือง และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จึงอยากจะขอความร่วมมือร่วมใจในการบูรณาการร่วมกำหนดทิศทางเมืองกับเทศบาลตำบลบางเมืองไปด้วยกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*